آرشیو ماهانه

آگوست 2019

دیجیتال مارکتینگ

۲۲ آمار اینستاگرامی جالب که نباید از دست بدهید (قسمت اول)

آیا شما هم از اینستاگرام بعنوان بستری تعاملی برای ارتباط با مخاطبان تان استفاده می کنید؟

از این آمار اینستاگرام که نشان دهنده وسعت و عمق آن در سراسر جهان است ، میتوانید برای شکل دادن به استراتژی بازاریابی اینستاگرام خود استفاده کنید.

ادامه مطلب