آرشیو ماهانه

نوامبر 2017

دیجیتال مارکتینگ

تعریف کپی رایتر

احتمالا اسم کپی رایتر به گوش تان بارها خورده  و تعاریف مختلفی هم شنیدید.

تعریف استاندارد از کپی رایتر:

کپی رایتر به شخصی گفته می شود که با هدف نوشتن تبلیغاتی و یا بازاریابی فعالیت دارد. کپی رایتر هدفی جزو افزایش آگاهی از برند و در نهایت متقاعد کردن فرد و یا  گروه برای انجام کاری را ندارد.

ادامه مطلب