آرشیو ماهانه

دسامبر 2016

دیجیتال مارکتینگ

رسانه های اجتماعی و سرگرمی جدید

نوشته ام را با یک مکالمه کوتاه  شروع میکنم :

شخص اول: وای چرا تو اینستاگرام فعال نیستی ؟ خیلی وقته ازت عکس ندارم.

شخص دوم: وقت نداشتم و  دارم فالورهامو تو تلگرام زیاد میکنم ، شدم ۵۰۰۰ نفر

شخص اول: وای چه خوب منم دارم تو اینستاگرام  فالور میگیرم دیدی م. س  k ۲۰۰ شده

این روزها  مکالمات جدید بین مردم مخصوصا خانم ها شروع شده است که به نوعی سرگرمی جدید به حساب می آید.

دیدن صفحات دوستان، افزایش فالورها ، گرفتن عکس های مختلف در لحظات یکی از مهمترین عادات و رفتارهای روزمره شده است.

ادامه مطلب