دیجیتال مارکتینگ

فقط نصف جمعیت ایران عضو شبکه اجتماعی هستند

این تیتر خبر یکی از روزنامه های چاپی امروز بود. به نقل از این رسانه طبق نظر سنجی انجام شده با جامعه آماری 4400 نفر  و در 31استان کشور نتایج زیر بدست /امده است:

1- بیش از نیمی از ایرانیان عضو هیچ یک از شبکه های اجتماعی مجازی نیستند.
2- بررسی رابطه بین عضویت در شبکه های اجتماعی محازی و جنسیت نشان میدهد که مردان و زنان به یک نسبت عضو شبکه های اجتماعی هستند. ( در یک جایی تساوی بین آقایان و خانم ها برقرار شد)
3- همچنین وضعیت تاهل نشان میدهد که افراد متاهل  بیشتر از افراد مجرد عضو شبکه های اجتماعی هستند 
سهم متاهلین 62.7 درصد و مجردین 27.4 درصد
4- بین سن و عضویت  در شبکه های اجتماعی مجازی نیز رابطه معکوس وجود دارد، به طوری که با افزایش سن ، میزان عضویت در شبکه های اجتماعی کاهش پیدا میکند.
5-  مقایسه تحصیلات افراد و تاثیر آنها بر روی عضویت در شبکه های اجتماعی نشان میدهد  که اکثریت این افراد مدارک کارشناسی ، کاردانی ، دیپلم ومتوسطه دارند   و افراد با مدارک دکتری و حوزوی  سهم ناچیزی را به خود اختصاص میدهند.
6- این نتیجه نشان میدهد که خانم های خانه دار ، دانشجویان و دانش آموزان ایرانی بیشترین کاربران این رسانه ها هستند.
حال این سوال ذهنم را خیلی درگیر کرده است که این نیمی از جامعه ایران آیا نوزادان را نیز شامل میشود؟
گروه سنی این افراد جامعه آماری در چه بازه ای است؟
ودر آخر اصلا به گزینه 4 اعتقاد ندارم زیرا نسل ما و بعد از ما همگی اینترنت جزو نیازهای اولیه مان است و با افزایش سن به نظر نمیرسد که تاثیر چشمگیری بر روی عضویت بگذارد.
البته این اطلاعات را صرفا جهت اشتراک گذاری است ولی اگر جامعه آماری صحیحی انتخاب کرده باشند این اطلاعات جهت تصمیم گیری و طرز  ارتباط برندها با مصرف کنندگان بسیار مفید خواهد بود.
نوشته قبلی نوشته بعدی

You Might Also Like

بدون دیدگاه

یک دیدگاه ارسال کنید