عمومی, کتاب گردی

روز کتاب و کتابداری مبارک

هر کاری هم بکنیم زندگی بدون کتاب اصلا معنی ندارد.
سعی کنیم فرهنگ کتابخوانی را فراموش نکنیم.
روز کتاب و کتابخوانی و کتابداری مبارک

نوشته قبلی نوشته بعدی

You Might Also Like

بدون دیدگاه

یک دیدگاه ارسال کنید